Bất động sản bán

Giá từ
đến
Căn hộ 170 CT2, VCN Phước Hải
194,71 m2

Căn hộ 170 CT2, VCN Phước Hải

 • Phòng ngủ 2
 • Phòng tắm 2
 • Hướng Tây Nam
 • Phòng bếp 1
35 triệu/m2
Căn hộ 12A02 CT2, VCN Phước Hải
87,86 m2

Căn hộ 12A02 CT2, VCN Phước Hải

 • Phòng ngủ 3
 • Phòng tắm 2
 • Hướng Đông Nam
 • Phòng bếp 1
25.5 triệu/m2
Căn hộ T03 CT2, VCN Phước Hải
156,85 m2

Căn hộ T03 CT2, VCN Phước Hải

 • Phòng ngủ 2
 • Phòng tắm 2
 • Hướng Đông Bắc
 • Phòng bếp 1
32.3 triệu/m2
Căn hộ T02 CT2, VCN Phước Hải
145,57 m2

Căn hộ T02 CT2, VCN Phước Hải

 • Phòng ngủ 2
 • Phòng tắm 2
 • Hướng Đông Bắc
 • Phòng bếp 1
32.3 triệu/m2
Căn hộ T01 CT2, VCN Phước Hải
146,81 m2

Căn hộ T01 CT2, VCN Phước Hải

 • Phòng ngủ 2
 • Phòng tắm 2
 • Hướng Đông Bắc
 • Phòng bếp 1
32.3 triệu/m2
Căn hộ 1606A CT3, KĐT Vĩnh Điềm Trung
74,51 m2

Căn hộ 1606A CT3, KĐT Vĩnh Điềm Trung

 • Phòng ngủ 2
 • Phòng tắm 2
 • Hướng Đông Bắc
 • Phòng bếp 1
23.43 triệu/m2
Căn hộ 509B CT3, KĐT Vĩnh Điềm Trung
97,9 m2

Căn hộ 509B CT3, KĐT Vĩnh Điềm Trung

 • Phòng ngủ 3
 • Phòng tắm 2
 • Hướng Đông Nam
 • Phòng bếp 1
22.05 triệu/m2
Căn hộ 709B – CT3 Vĩnh Điềm Trung
97,9 m2

Căn hộ 709B – CT3 Vĩnh Điềm Trung

 • Phòng ngủ 3
 • Phòng tắm 2
 • Hướng Đông Nam
 • Phòng bếp 1
22.05 triệu/m2
Căn hộ 1209B CT3, KĐT Vĩnh Điềm Trung
97,9 m2

Căn hộ 1209B CT3, KĐT Vĩnh Điềm Trung

 • Phòng ngủ 3
 • Phòng tắm 2
 • Hướng Đông Nam
 • Phòng bếp 1
22.05 triệu/m2
Căn hộ 1609A CT3, KĐT Vĩnh Điềm Trung
74,43 m2

Căn hộ 1609A CT3, KĐT Vĩnh Điềm Trung

 • Phòng ngủ 2
 • Phòng tắm 2
 • Hướng Đông Bắc
 • Phòng bếp 1
21.41 triệu/m2
Căn hộ 203 CT4, VCN Phước Hải
93,42 m2

Căn hộ 203 CT4, VCN Phước Hải

 • Phòng ngủ 3
 • Phòng tắm 2
 • Hướng Đông Bắc
 • Phòng bếp 1
24.5 triệu/m2
Căn hộ 303 CT4, VCN Phước Hải
93,42 m2

Căn hộ 303 CT4, VCN Phước Hải

 • Phòng ngủ 3
 • Phòng tắm 2
 • Hướng Đông Bắc
 • Phòng bếp 1
24.5 triệu/m2